Shell Tips: הרשאות על קבצים וספריות

כל מי שעובד על לינוקס מכיר את נושא הרשאות הקבצים: כל קובץ שייך לבעלים (owner) מסוים וחלות עליו הרשאות קריאה (r), כתיבה (w) וריצה (x). גם לחברי הקבוצה (group) של הבעלים מוגדרים הרשאות קריאה, כתיבה וריצה. לכל המשתמשים האחרים (other) יש הגדרות נפרדות לקריאה, כתיבה וריצה. אך מה בדבר ספריות? הרבה משתמשים טועים וחושבים שאותם הכללים שחלים על קבצים חלים על ספריות, ולא כך הדבר:

  • הביט שמציין את הרשאת הריצה (x) אינו מציין לניתן להריץ את הספרייה (איזה משמעות יש להרצה של ספריה?) אלא מציין שניתן יהיה לחפש (search) קבצים בספריה.
  • כדי שניתן יהיה ליצור קבצים, למחוק או לשנות שם לקבצים חייב שלספריה יהיו הרשאות כתיבה (w) וריצה (x), ואין בכלל משמעות להרשאות של הקבצים עצמם בפעולות אלו.

מקווה שפינת הטיפ לא היתה טריויאלית מידי 🙂

Shell Tip: cut

הפקודה משמשת לחיתוך שדות פלט עפ"י תוחמים (בעזרתם קובעים באיזה שדות/עמודות יתבצע החיתוך). כאמור ההסברים לקוחים מהפאלם האישי ולכן כתובים באנגלית

Shell Tip: tee

החלטתי לפתוח מדור טיפים לשורת הפקודה של לינוקס (ולא רק).
המטרה: לתת במה למספר פקודות פשוטות ויעילות שלא בהכרח מוכרות לכולם.
הערה: ההסברים לקוחים מהפאלם האישי ולכן כתובים באנגלית